Kanada Deneyimi (Canadian Experience Class)

Kanada Deneyimi Kategorisinden sürekli ikamet (Permanent Residency) için başvuruda bulunuyorsanız aşağıdaki minimum gereksinimleri karşılamanız gerekir. Bunlar;

 • Quebec eyaleti dışında yaşamayı planlamak.
 • Kanada’da geçici yabancı işçi olarak en az iki yıllık full-time (veya eşdeğeri) vasıflı iş deneyimi sahibi
  olmak yada;
 • Univerite mezunu yabancı öğrencinin, Kanada yüksek öğretim kurumlarından en az bir yıllık master
  yada eşdeğer program mezunu olmak veya bu süreye eş vasıflı iş deneyimi sahibi olmak (mezuniyet
  sonrası minimum 1 yıl).
 • Kanada’daki eğitim ve iş tecrübesinin yasal olarak kazanılmış olması.
 • Başvurunuzu Kanada’da iken yada Kanada’dan ayrıldıktan sonra bir yıl içinde yapmış olmak.
 • IELTS İngili sınavından belirlenen puana sahip olmak.

Kanada Ulusal İş Sınıflaması'na (NOC) göre, vasıflı iş deneyimi aşağıdaki meslek kategorilerinden olamlidir:

Meslek Türü 0 (idari meslekler) veya

Meslek Türü A (profesyonel meslekler) veya

Meslek Türü B (teknik meslekler ve Zanaatkar)

Kanada Deneyimi Kategorisinden sürekli oturum iznine (Permanent Residency) geçici yabancı işçi olarak başvurursanız Başvurunuz aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilecektir:

ş deneyiminiz ve

-İngilizce veya Fransızca yeterliliginiz (IELTS Puanınız)

Eğer Kanada Deneyimi Kategorisinden sürekli oturum iznine (Permanent Residency) Kanadalı bir eğitim

kurumu mezunu, öğrenci, olarak başvurursanız, yukarıdaki şartların yanısıra aşağıdaki şartlar göz önünde

bulundurularak başvurunuz değerlendirilecektir:

Eğitiminiz

Kanada’da evli yada Kanada kanunları uyarınca birlikte (common-Law) yaşadığınız eşinizde başvuru şartlarını

taşıyorsa asıl başvuracak kişiyi siz belirleyebilirsiniz.